Lviv Jazz Trio

Lviv Jazz Trio

When: 9 october 2016
Begin: 20:00
Entry: free
 • Ihor Hnydyn - drums
 • Anastasia Lytvyniuk - piano
 • Andrew Arnautov - bass
Dzyga Jazz Quartet

Dzyga Jazz Quartet

When: 8 october 2016
Begin: 20:00
Entry: free
 • Arkadiy Orehov - piano
 • Volodymyr Kit - trumpet
 • Valentyn Uchanin - sax
 • Oleh Pidkivka - drums
Lviv Jazz Trio

Lviv Jazz Trio

When: 7 october 2016
Begin: 20:00
Entry: free
 • Ihor Hnydyn - drums
 • Anastasia Lytvyniuk - piano
 • Andrew Arnautov - bass
Jazz Duets

Jazz Duets

When: 6 october 2016
Begin: 20:00
Entry: free
 • Yulia Shved - vocal
 • Yuriy Seredyn - piano
Jam - Session

Jam - Session

When: 5 october 2016
Begin: 20:00
Entry: free
  Stage Band
 • Kyrylo Abramov - piano
 • Bohdan Mukomela - drums
 • Andrew Arnautov - bass