Angelakis/Gumenyuk quartet (UA-GR)

Angelakis/Gumenyuk quartet (UA-GR)

When: 8 september 2017
Begin: 20:00
Entry: 50-150 UAH, details (067)7264924
  • Dimitris Angelakis - vibraphone
  • Bogdan Gumeniuk - sax
  • Dimitris Klonis - drums
  • Kristina Kirik - bass